Ajankohtaista

Torielämää Nastolassa 70-luvulla
 

Adressi Nastolan lukion säilyttämisen puolesta on luovutettu

 

Kiitos kaikille adressin allekirjoittajille. Se on luovutettu päättäjille. Heille on välitetty myös terveiset, joita adressiin oli kirjoitettu. Pro Nastopoli -liikkeen edustajat kävivät kaupungintalolla kertomassa nastolalaisten näkemykset asiasta. Nyt emme voi muuta kuin edelleen pitää asiaa esillä  ja toivoa että saamme järkeviä päätöksiä 10.12. kun asia on esillä valtuustossa.

Lausunto suunnitelmasta lopettaa Nastolan Nastopolin lukio

Lahden kaupungin Sivistyslautakunta päätti 28.8.2018 että se ehdottaa kaupungin budjettiin Nastopolin lukion lopettamista kalliina vuoden 2019 syksyllä. Lopullisen päätöksen tekee kaupunginvaltuusto joulukuun 2018 alussa.

Lukion lopettamisella on Nastolalle ja nastolalaisille vaikutuksia, joita Nastola-seura ry pitää Nastolan nuorille ja Nastolan elinvoimalle vahingollisina.

Nastolan poikkeuksellinen luonne ja maantieteellinen asema Lahden kaupunkiympäristössä asettaa päätöksenteolle poikkeukselliset vaatimukset. Tavallisten päätöksiin vaikuttavien seikkojen lisäksi päätöksissä tulee ottaa huomioon Lahden maaseutupoliittinen ohjelma ja Uuden Lahden yhdistymissopimus. Niiden on toteuduttava ja edistyttävä kaikkia Nastolan aluetta koskevia päätöksiä tehtäessä. Lukion lopettamispäätös sotii molempia vastaan.

Nastolan nuoret

Nastolan nuoret pitävät pientä koulua optimaalisena opiskeluympäristönä ja koulun ilmapiiriä poikkeuksellisen hyvänä. Koulun tulokset valtakunnan tasolla ovat edellisvuodesta parantuneet.

Mikäli lukio Nastolasta lakkautetaan, kaikilla nastolalaisilla nuorilla ei käytännössä ole mahdollisuutta päästä järkevästi kouluun keskustaan, syrjäkyliltä ei linja-autoja kulje. Lukion-opintojen vetovoima opiskelupaikkana laskee. Nastolan nuorilla ei ole tasa-arvoisia mahdollisuuksia valita lukio-opintoja. Nuorten syrjäytymisvaara kasvaa, jos opinnot jäävät peruskoulutasolle. Tällaisesta kehityksestä aiheutuvat kustannukset ja sosiaaliset seuraukset tulevat monin tavoin kalliiksi.

Lahdesta Nastolaan on suora reitti Nastolaan lukion portille. Nastolan lukio on tarjonnut kaikille lahtelaisille nuorille tasokkaat opiskelumahdollisuudet poikkeuksellisen hyvässä ilmapiirissä ja tarjoaisi jatkossakin.

Lukion oppilasmäärää ei pidetä riittävänä kustannuksiin nähden. Lukion taannoiseen oppilaskatoon on vaikuttanut lukion yllä jo pitkään leijunut lakkautusuhka.  Sen loppuminen, tai edes jatkoajan saaminen toiminnalle antaisi Nastolan lukiolle tasa-arvoisen aseman muiden lukioiden joukossa.

Lukion houkuttavuuden lisääntymiseen voitaisiin vaikuttaa palauttamalla sen erikoislukion asema. Se voisi erikoistua esim. ympäristöasioihin ja/tai ympäristön huomioon ottavaan moottoriurheiluun ja/tai Pajulahti-yhteistyössä e-urheiluun. Se olisi koko Lahden lukiotarjonnalle iso etu valtakunnallisestikin. Satsaus Nastolan lukioon kantaa hedelmää koko Lahden kaupungille.

 Näitä mahdollisuuksia voitaisiin tutkia ja viedä eteenpäin, jos lukiolle annettaisiin jatkoaikaa vuoden 2023 loppuun, jolloin vuokrasopimus Salpauksen kanssa päättyy.

Nastolan elinvoimaisuus ja kilpailukyky

Kaupunginosan elinvoimaisuuden perusta on riittävä määrä asukkaita ja heille riittävästi lähellä olevia palveluita ja työpaikkoja. Nämä ovat erityisen tärkeitä Nastolan elinvoimalle. Nastolassa eletään keskimääräistä kauempana kaupunkikeskustan tarjonnasta. Elinvoimaa ylläpitäviin ja lisääviin palveluihin kuuluvat koulut, myös lukio. Nämä elinvoiman tekijät on otettu huomioon sekä Uuden Lahden yhdistymissopimuksessa, että Lahden maaseutupoliittisessa ohjelmassa, jossa on määritelty toimenpiteet, jotka toteutetaan uudessa tilanteessa, kun kaupungilla on uudenlainen erikoinen kaupunkirakenne laajoine maaseutuympäristöineen.

Nastopolin lukion lopettamispäätös ei huomioi seuraavia Yhdistyssopimuksen periaatteita:

Kuntien yhdistymisen tarkoituksena on vahvistaa alueen elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä.

  • Koko aluetta kehitetään tasapuolisesti. Tämä mahdollistaa sekä elinkeinojen että asumisen tasapainoisen kehittymisen ja nykyistä voimakkaamman kasvun alueen eri osissa.
  • Vahva aluerakenne mahdollistaa verkoston, jolla turvataan julkisten ja yksityisten palvelujen saavutettavuus alueen eri osissa. Uuden kaupungin eri osissa asuvilla asukkailla tulee olla mahdollisuus saada samantasoiset palvelut.
  • Lähipalvelujen tulee olla kohtuu etäisyydellä, vaikka se aiheuttaisi kunnalle keskimääräistä korkeampia kustannuksia.  ’
  • Uuden Lahden yhdyskuntarakenne suunnitellaan ja toteutetaan siten, että kummankin yhdistyvän kunnan elinvoima säilyy osana uutta kaupunkia.
  • Nastolan kaupunkimaisessa ja nauhamaisessa osakeskuksessa tuotetaan lähipalveluina varhaiskasvatusta, esiopetusta ja perusopetusta.
  • Toisen asteen koulutusta, joka sisältää sekä lukiokoulutuksen että ammatillisen koulutuksen, kehitetään Nastolan alueella

 

Minun Nastolani muisteluillat jatkuvat

 

Tämän vuoden viimeinen muisteluilta

ke 12.12. klo 17–19 Karjalaisuus Nastolassa Nastolan kirjasto, Laturintie 1

Muistelutyöpajoissa pääsevät ääneen tavalliset nastolalaiset. Toiminta on osa Minun Nastolani -hanketta ja Nastolan historian IV-osan kirjoitustyötä.

minun.nastolani@gmail.com, 044 0187 026

 

Kurssitoimintaa Voimalassa maanataisin,
tervetuloa tutustumaan kudontamahdollisuuksiin, avoinna kaikille kiinnostuneille.

Nastola-suran toimiston avoimet ovet joka maanantai klo 14-17 

Voimalassa, Lahti-Energian lämpökeskuksella Ruokotie 2, harrastetaan  Wellamo-opiston kudontaa. Samassa paikassa on Nastola-seuran toimisto. Myös lyhytkurssitoimintaa, joka on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille.

Tule juttelemaan kahvikupin ääreen.
 

Tunnista kuva - sivusto

UUSIA kuvia tunnistettavana! Voit tällä sivulla yrittää tunnistaa muitten lähettämiä kuvia. Ja lähettää omiasi tunnistettavaksi. Kuvien tulee olla oletettavasti Nastolasta tai lähialueelta. Muutamia kuvia on onnistuttu tunnistamaan.

 

 

Liity jäseneksi tai ilmoittaudu talkoolaiseksi