Luonto ja ympäristö

Kalliojärven huikea huhtikuun aurinko.
Esteetön lintutorni valmistui kesällä 2016
Talkoissa Sammalsillan kosteikon pelastamiseksi syksyllä 2015.

Luonto- ja ympäristöjaos toimii

Tule mukaan toimintaamme ilmoittautumalla jaoksen vetäjälle Jukka Makkoselle, jukka.makkonen(a)lahti.fi.

Muita aktiiveja ovat Erkki Aarti ja Kari Känkänen

Nastola-seura jatkaa toimintansa lopettaneen Nastolan Vesiensuojeluyhdistyksen työtä nastolalaisen luonnon ja vesien hyväksi.

Nastolan alueella sijaitsevien järvien pinnankorkeuksien muuttamista koskevan selvityksen tuloksia esiteltiin asukkaille tiistaina 16.1.2018 .


Matti Kotakorpi,  vesiensuojelusuunnittelija
Lahden kaupunki
 

Sylvöjärven kunnostussuunnitelma

Sylvöjärven eteläpään laskuojien virtaukset ohjataan kulkemaan rakennettavien laskeutusaltaiden kautta. Vedessä olevat hienoainekset ja ravinteet laskeutuvat altaiden pohjalle eivätkä kulkeudu rehevöittämään Sylvöjärveä.

Altaissa oleva kasvillisuus suodattaa ja käyttää ravinteita hyväkseen. Altaiden pohjalle kertyvä ravinteikas liete poistetaan määräajoin ja käytetään pelloilla lannoitteena.

Altaat toimivat myös erinomaisena vesilintujen pesimäpaikkoina. Luonnon monipuolisuus ja elinvoima vahvistuu ja Sylvöjärven ravinnekuormitus vähenee. Sylvöjärven kunnostus on tehokkain Nastolassa tehtävissä oleva vesiensuojelutoimenpide, jolla parannetaan Kymijoen ja Suomenlahden tilaa.

Paikalliset asukkaat ovat hienosti osallistuneet kunnostustalkoisiin syksyllä 2015.