Monien mahdollisuuksien Nastola

Moni tietää ja tuntee Erkin, mutta harvempi tietää, että Erkki aloitti yrittäjyytensä jo kymmenvuotiaana. Hän osti joulukortteja ja kiersi monena vuonna kotipitäjässään Hämeenkoskella (siihen aikaan Koski hl.) pitkiä lenkkejä kortteja kaupitellen.

Erkki varttui kuuden lapsen sisarusporukassa maanviljelijäperheessä. Siihen aikaan ei ollut telkkaria, kännykkää eikä muitakaan nykyajan vekottimia. Hyvä, jos oli polkupyörä. Jos jotakin halusi, niin siihen piti itse panostaa. Kodin antaman tuen ohella ei ollut koulukuraattoreita eikä syrjäytymisen estäjiä. Siltä pohjalta Erkki päätti kouluttautua ammattiin. Kansakoulun jälkeen oli edessä ammattikoulu ja sitten Lahteen tekniseen kouluun konelinjalle. Sen jälkeen oli kädessä todistus, joka avasi portin työelämään.

Lue lisää

Minun Nastolani                                                               23.11.2017

Nastolan lähimenneisyyttä tutkitaan Lahden kaupunginmuseon hankkeessa – tuloksena kirja ja näyttely

 

Nastolan lähimenneisyydestä on tekeillä tuore kirja nimeltään Nastolan historia IV. Sen toteuttamisesta vastaa Lahden kaupunginmuseo. Kirjaan tuottavat tekstiä tutkijat FM Marja Huovila ja VTM, FM Ville Eerola. Historiasarjan aiemmat kolme osaa ilmestyivät 1970–1990 –luvulla FT Anneli Mäkelän kirjoittamina. Kirjasarjan neljäs osa valmistuu vuonna 2020.

Kirjan tiedonhankinnan tukena toimii Minun Nastolani -hanke. Siihen toivotaan osallisiksi myös tavallisia – entisiä ja nykyisiä – nastolalaisia. Muistitietoa kerätään muistelutyöpajoissa sekä Facebookissa Minun Nastolani-ryhmässä.

Muistia virkistämään on koottu värikäs pop up -näyttely, joka kiertää Nastolassa vuosien 2017–2018 aikana. Kotiseutukuvaaja Erkki Hämäläisen herkulliset valokuvat herättelevät muistoja koulunkäynnistä, työstä ja vapaa-ajasta – kaunista luontoa unohtamatta.

Minun Nastolani -näyttelyn ensimmäinen pysähdyspaikka on Nastolan kirjaston alakerran näyttelytilassa 8.12.2017–18.1.2018. Näyttely on avoinna kirjaston aukioloaikojen puitteissa.

Näyttelyn avajaisia vietetään pe 8.12.2017 klo 10 Nastolan kirjaston yläkerran monitoimitilassa. Paikalle toivotaan lehdistöä ja Nastolan lähimenneisyydestä kiinnostuneita. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Tervetuloa!

Lahden kaupunginmuseo

Tutkimusavustaja Sini Ojala sini.ojala@lahti.fi 044 0187 026

Nastolasta tuli vuoden vaihteessa kaupunginosa uudessa Lahden kaupungissa. Toisille Nastolan asukkaista se oli ilonpäivä, toisille taas surunpäivä. Valtuuston äänet menivät lähes tasan. Demokraattisessa päätöksenteossa yksikin ääni on ratkaiseva. Se ääni meni liitoksen piikkiin.

Kaikille Nastolan asukkaille vuodenvaihde toi kuitenkin uuden alun. Sadan viidenkymmenen (150) vuoden menestyksekäs historia on takana ja uusi, tuntematon on edessä. Ei ole syytä ennenaikaiseen iloon, mutta ei ole myöskään syytä heittää kirvestä kaivoon. Tulevaisuus, joko hyvä tai huono, on meistä itsestämme kiinni. Voimme rakentaa menestystä Nastolaan samalla, kun rakennamme uutta menestystä Lahden kaupunkiin. Tulokset riippuvat meidän osaamisestamme ja aktiivisuudestamme. Jos olemme yhteistyökykyisiä, idearikkaita ja puhallamme yhteen hiileen, meillä ei ole hätää. Jos passiivisina antaudumme virran vietäviksi, ruusuista tulevaisuutta ei ole. Onnistumistamme ei mitata päivissä tai kuukausissa eikä sitä mitata yksittäisillä investoinneilla. Onnistumisemme mitataan vasta vuosien kuluttua, jatkuvan kehittämistyön tuloksina.

Oma toiveeni on, että Nastola olisi vetovoimainen asuinpaikka myös tulevaisuudessa ja että Nastola olisi edelleen voimakas teollisuudestaan ja että lähipalvelut olisivat myös jatkossa monipuolisia ja tehokkaita.

Tehdään yhdessä voitavamme!

Antti Pohjonen

Pajulahden Seikkailupuisto on auki

Pajulahden Seikkailupuisto on nyt auki. Seikkailupuisto on avoinna joka päivä 9.8. asti, jonka jälkeen jatkamme rajoitetun aukioloajoin. Otamme kuitenkin vastaan jatkuvasti tilausryhmiä myös aukioloaikojen ulkopuolella. Tervetuloa nauttimaan uudesta seikkailupuistosta ja elämään kanssamme jännityksentäytteisiä hetkiä!

Lomat rupeavat olemaan jo takana, edessä uusi työvuosi. Olisi hienoa aloittaa se virkeänä ja hyvässä kunnossa. Ja vaikka ei olisi työtä, on silti hyvä olla kunnossa. Työnantajat arvostavat virkeitä, hyväkuntoisia työnhakijoita. Kotiaskareetkin ja lapsien hoito sujuu paremmin hyväkuntoiselta.

Liikunta auttaa jaksamaan niin työssä kuin kotona. On sama, mitä työtä teet. Istumatyötä, ruumiillista työtä vaiko henkistä työtä? Aina auttaa, jos olet hyvässä kunnossa.

Vaikka työpaikka ja työterveyshuolto voivat tukea liikuntaa, hyvä kunto on kuitenkin viime kädessä jokaisen oman aktiivisuuden varassa. Liikunnallinen elämäntapa syntyy, jos syntyy, ihmisen omasta tahdosta. Siihen ei voi pakottaa. Liikkumisen pitää olla kivaa.

Mitä pienempi kynnys ihmisellä on liikkua sitä parempi. Ihan tavallinen liikunta on hyvää liikuntaa, vaikkei siinä hikeä pintaan saisikaan. Saat kuitenkin hyvänolon tunteen.

Nastolassa on loistavat mahdollisuudet liikuntaan. Kaikki tietävät Urheilukeskuksen ja Pajulahden, moni ehkä myös Loistopolun, mutta tuntevatko nastolalaiset Lapakiston luonnonsuojelualueen? Se on 230 ha luonnonsuojelu ja retkeilyalue aivan Nastolan taajamien tuntumassa.

Nastolan kunnan julistautuessa terveysliikuntakunnaksi, keskeisenä tavoitteena oli kuntalaisten hyvinvoinnin lisääntyminen, ja että kunta omilla toimenpiteillään edistää ja kannustaa kuntalaisia liikkumaan. Yrittäjät ja kaikki työnantajat ovat samaa mieltä. Ole sinäkin.

Retkeilyreittikartat Nastolasta

 

Loistopolku

Urheilukeskus

Lapakisto

Sylvöjärven esteetön lintutorni valmistui kesällä 2016.

verkkolehdessä on valikkoon ilmestynyt uusi osio: Arkisto. Sinne on siirretty osa verkkolehden aineistosta. Siellä ne näkyvät pitkään luettavissa.

Nastolan elinkeinopolitiikka esimerkki uudelle Lahdelle

 

Kuntaliiton mukaan elinkeinopolitiikka käsittää ne julkisen vallan toimet, joiden tarkoituksena on yhteiskunnan taloudellisen perustan vahvistaminen, sen uudistumisesta huolehtiminen ja sellaisen toimintaympäristön luominen, joka edistää yritysten syntymistä, toimintaa, kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä. Elinkeinopolitiikalla on myös merkitys verotulojen määrään ja kuntien imagoon.

Yhteistyöhön voimaa

Teollisuuden kasvun, työpaikkojen ja tuloksellisuuden kannalta on olennaista, kuinka hyvin kuntien, teollisuuden ja yrittäjien toimenpiteet tukevat ja täydentävät toisiaan ja valittua yhteistä kehittämisstrategiaa nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. On siis ensiarvoisen tärkeää, että teollisuus itse määrittelee omat menestymisensä kulmakivet ja palvelut, joita se kunnalliselta elinkeinotoimelta haluaa. Julkisen hallinnon rooli on määrittää budjetteihinsa palveluiden taloudelliset kehykset sekä muodostaa kunnalliset rakenteet palveluiden tarjoamiseksi.

Kaikki teollisuuden alat ovat tärkeitä

On selvää, että yritykset tekevät aina investointi- ja saneerauspäätöksiään omilla ehdoillaan, kaupungista riippumatta. Markkinavoimat ohjaavat nykyään alueiden kehittämistä enemmän kuin julkishallinnon toimijat ja heidän strategiansa. Silti suotuisat olosuhteet, alueen yritysmyönteisyys ja elinkeinoyhtiöiden tehokkuus vahvistavat pohjaa yritysten kilpailukyvylle, työllisyydelle, laadukkaille palveluille ja kaupungin elinvoimaisuudelle.

Teollisuus tuo vakautta

Yllä olevat tosiasiat on Lahden kaupungin syytä ottaa huomioon, kun se on kehittämässä uudelle Lahdelle  uutta elinkeinopolitiikaa ja sen toimeenpanorakennetta. Joskus oli Nastolan motto ”Nastola, ylpeä teollisuudestaan”. Teollisuuden painoarvo olisi hyvä muistaa myös uudessa Lahdessa, jotta ei liikaa  kohdisteta resursseja julkisiin- ja yksityisiin palveluihin. Teollisuus luo kuitenkin vakaan, pitkäaikaisen perustan elinvoimalle.

Aktiiviset kylät - Nastolan elinvoiman suola

Aktiivisella kylällä on selvät merkit. Kaisa Kumpulainen Jyväskylän yliopistosta on tutkinut väitöskirjassaan aktiivisuudestaan palkittuja kyliä. Aktiivisissa kylissä on löydettävissä yrittäjämäistä ajattelua, vieraanvaraisuutta, kehittämistoimintaa ja kulttuuria.

Aktiivisessa kylässä noudatetaan osin markkinatalouden logiikkaa. Kumpulalle kerrottiin, että talkoissa on alkanut raha kiertää. Kylissä tehdään taloussuunnittelua, tapahtumia markkinoidaan ja kylien julkisuuskuvaa ajatellaan. ”Ajatellaan, että menestys tulee siitä, että kylä tunnetaan”, Kumpulainen kertoi.

Nyt Nastolan kylillä on helppo mahdollisuus nostaa kylän imagoa ja lisätä kylän elinvoimaisuutta. Kuten alla huomaat, sitä varten on julkaistu kylien verkkosivu ”Kylätori”. Ota sivu omaksesi ja lähetä kylästäsi kuvia sekä tekstejä julkaistavaksi kylän omalla sivulla.

Lähetä sähköpostilla osoitteeseen nastori@enknastola.fi . Kiitokset!